Hocam?

İngilizcede Gelecek Perfect Zaman

Gelecekte bir noktada ya da bir zaman dilimine kadar tamamlanmış olacak eylemleri ifade etmek için kullanılan Gelecek Perfect Zaman, diğer perfect zamanlar gibi ana fiilin üçüncü haliyle, yardımcı fiil olarak ise hem ''will'' hem de ''have'' ile birlikte kullanılmaktadır. Türkçeye ''-mış olacak'' olarak çevirebileceğimiz bu zamanda, ana fiilin ve yardımcı fiillerin cümle yapılarına göre kullanımlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
S + will have + V3 + O S + will not have + V3 + O Will + S + have V3 + O?

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, olumlu cümle yapılarında tüm öznelerden sonra ''will have'' yardımcı fiilleri getirilmekte, daha sonra ana fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır. Olumsuz yapılarda, diğer perfect zamanlardan farklı olarak, ''-not'' olumsuzluk eki ''have'' yardımcı fiiline değil, ''will'' yardımcı fiiline getirilmektedir. (will not yerine, kısaltılmış hali olan won't da kullanılabilir.) Soru yapısında ise, yardımcı fiillerden yalnızca ''will'' özne önüne cümle başına getirilmekte, diğer yardımcı fiil olan ''have'' ve ana fiilin üçüncü hali ise sözdiziminde olumlu ve olumsuz yapılardaki yerlerini korumaktadır.

Aşağıdaki örnek cümleler ile konuyu pekiştirebilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I will have graduated from the department.Bölümden mezun olmuş olacağım.
I will not have graduated from the department.Bölümden mezun olmuş olmayacağım.
Will I have graduated from the department?Bölümden mezun olmuş olacak mısın?
You will have been married for two years.İki yıldır evli olmuş olacaksınız.
You will not have been married for two years.İki yıldır evli olmuş olmayacaksınız.
Will you have been married for two years?İki yıldır evli olmuş olacak mısınız?
He/She will have finished the project.Projeyi bitirmiş olacak.
He/She will not have finished the project.Projeyi bitirmiş olmayacak.
Will he/she have finished the project?Projeyi bitirmiş olacak mı?
We will have been responsible for this.Bunun için sorumlu olmuş olacağız.
We will not have been responsible for this.Bunun için sorumlu olmuş olmayacağız.
Will we have been responsible for this?Bunun için sorumlu olmuş olacak mıyız?
They will have received a notification.Bir bildirim almış olacaklar.
They will not have received a notification.Bir bildirim almış olmayacaklar.
Will they have received a notification?Bir bildirim almış olacaklar mı?

Gelecek Perfect Zamanda Zaman İfadeleri

English Türkçe
by

kadar
by the end of

sonuna kadar
in

-de, -da (tarihlerde)
already

çoktan
just

henüz, yenice
yet

henüz
for

-dır, -dür

Gelecek Perfect Zamanın Kullanım Yerleri

1) Gelecekte bir zaman diliminde ya da bir zaman dilimine kadar tamamlanmış olacak eylemler için bu zaman kullanılmaktadır. Örneğin:

English Türkçe
Many species will have unfortunately extincted by the end of this century.

Pek çok türün, bu yüzyılın sonuna kadar, ne yazık ki soyu tükenmiş olacak.

2) Zaman ifadesi olarak ''by'' ya da ''by the end of'' kullanıldığında, bu ifadeler bir isimle birlikte kullanılmaktadır. Eğer bu ifadelerden sonra bir başka cümle kullanılmak istenirse, zaman bağlaçlarından ''by the time'' kullanılır.

English Türkçe
It is estimated that Islam will have been dominant in Europe by 2050.

Tahmin ediliyor ki İslam, 2050 yılına kadar, Avrupa'da baskın olmuş olacak.Yazan: