Hocam?

İngilizcede Gelecek Zaman

Şuandan sonraki bir zaman diliminde gerçekleşecek eylem ya da durumları bildirmek için kullandığımız gelecek zaman İngiliz dilinde ''planlanmış (planned)'' ve ''planlanmamış (unplanned)'' olarak ikiye ayrılmaktadır. Gelecekte olup olmayacağını tahmin ettiğimiz eylem veya durumlar için kullandığımız planlanmamış (unplanned) gelecek zaman, ''will'' yardımcı fiili ile kullanılırken, gerçekleşeceği daha önceden planlanmış veyahut kesin olan eylem ve durumlar için kullanılan planlanmış (planned) gelecek zaman, ''be going to'' yardımcı fiili ile kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda bu iki zaman yapısının söz dizimindeki konumlarını görebilirsiniz.

Planlanmamış (Unplanned) Planlanmış (Planned)
S + will + V1 + 0 S + am/is/are going to + V1 + O

Planlanmamış gelecek zamanda tüm öznelerden sonra ''will'' yardımcı eki gelmekte ve ana fiilin yalın hali kullanılmakta iken, planlanmış gelecek zamanda öznelere göre ''olmak (to be)'' fiilinin geniş zaman halleri olan am/is/are yardımcı eki gelmekte ve ''going to'' yardımcı fiili ile ana fiilin yalın hali birleştirilmektedir. Olumsuz yapılarda ''will'' ve ''am/is/are'' yardımcı fiillerinin sonuna ''not' olumsuz eki getirilmekte, soru yapılarında ise yardımcı fiiller cümle başına, öznenin önüne getirilmektedir. Olumsuz yapılarda yardımcı fiiller ''won't'' ya da ''am not/isn't/aren't'' olarak kısaltılmış halleri ile de kullanılabildiği gibi, olumlu yapılarda da will = 'll, am = 'm, is = 's ve are = 're olarak kullanılabilir.

Planlanmamış zamanda ''will' yardımcı fiilinin yerine ''shall'' yardımcı fiili de kullanılabilir. Ancak bu yapı son dönemlerde pek kullanılmamaktadır. Eski metinlerde karşılaşabileceğiniz bu yapının olumsuzu da ''shall not'' ya da kısaltılmış haliyle ''shan't'' ile kullanılabilir. Soru yapılarında ''shall'' diğer yardımcı fiiller gibi cümle başına aktarılır.

Gelecek zamanda, Geniş ve Geçmiş zamanlardan farklı olarak, ''olmak (to be)'' fiili ve iş-hareket bildiren fiillerin kullanımı farklılık göstermez. Tüm fiiller aynı yardımcı fiil ile birlikte kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda verilen örnek cümlelerle bu iki gelecek zaman yapısını pekiştirebilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I will go to Europe.Avrupa'ya gideceğim.

I am going to go to Europe.Avrupa'ya gideceğim.
I will not go to Europe.Avrupa'ya gitmeyeceğim.

I am not going to go to Europe.Avrupa'ya gitmeyeceğim.
Will I go to Europe?Avrupa'ya gidecek miyim?

Am I going to go to Europe?Avrupa'ya gidecek miyim?
You will drink a cup of tea with me.Benimle bir fincan çay içeceksin.

You are going to drink a cup of tea with me.Benimle bir fincan çay içeceksin.
You will not drink a cup of tea with me.Benimle bir fincan çay içmeyeceksin.

You are not going to drink a cup of tea with me.Benimle bir fincan çay içmeyeceksin.
Will you drink a cup of tea with me?Benimle bir fincan çay içecek misin?

Are you going to drink a cup of tea with me?Benimle bir fincan çay içecek misin?
He/She will get engaged.O, nişanlanacak.

He/She is going to get engaged.O, nişanlanacak.
He/She will not get engaged.O, nişanlanmayacak.

He/She is not going to get engaged.O, nişanlanmayacak.
Will he/she get engaged?O, nişanlanacak mı?

Is he/she going to get engaged?O, nişanlanacak mı?
We will stay here.Burada kalacağız.

We are going to stay here.Burada kalacağız.
We will not stay here.Burada kalmayacağız.

We are not going to stay here.Burada kalmayacağız.
Will we stay here?Burada kalacak mıyız?

Are we going to stay here?Burada kalacak mıyız?
They will be happy one day.Bir gün mutlu olacaklar.

They are going to be happy one day.Bir gün mutlu olacaklar.
They will not be happy one day.Bir gün mutlu olmayacaklar.

They are not going to be happy one day.Bir gün mutlu olmayacaklar.
Will they be happy one day?Bir gün mutlu olacaklar mı?

Are they going to be happy one day?Bir gün mutlu olacaklar mı?

Gelecek Zamanda Zaman İfadeleri

Aşağıda gelecek zamanla en sık kullanılan zaman ifadelerini bulabilirsiniz.

English Türkçe
tomorrow

yarın
tomorrow morning/afternoon etc...

yarın sabah, öğleden sonra vb...
the day after tomorrow

yarından sonra
next week/month/year etc...

gelecek hafta/ay/yıl vb...
later

sonra
soon

yakında

Gelecek Zamanın Kullanım Yerleri

1) Anlık konuşmalar neticesinde bizi harekete geçirecek durum ya da eylemler için ''will'' kullanılır.

English Türkçe
Ali: I have got a severe headache!Ayşe: Did you take an aspirin?Ali: No, I did not.Ayşe: Don't worry, I will go to the pharmacy for you.

Ali: Çok kötü başım ağrıyor.

Ayşe: Aspirin aldın mı?

Ali: Hayır, almadım.

Ayşe: Merak etme, senin için eczaneye gideceğim (giderim).

2) Eğer bir durumun veyahut olayın gerçekleşeceğine dair belirtiler varsa, ''be going to'' kullanılır.

English Türkçe
Jack: Look! The sky is getting darker.Kate: Yeah, it is going to rain.

Jack: Baksana! Hava kararıyor.

Kate: Evet, yağmur yağacak.

3) Gelecek ile ilgili fikir yürütüyorsak veya bir tahminde bulunuyorsak, ''will'' kullanılır.

English Türkçe
I heard that Taha has been ill for a couple of days. I think He will not attend the meeting.

Taha'nın birkaç gündür hasta olduğunu duydum. Sanırım toplantıya katılmayacak.

4) Önceden planlanmış, gerçekleşmesi kesinleştirilmiş durum ya da eylemlerde, ''be going to'' kullanılır.

English Türkçe
Harvey: I see that you have bought a lot of presents.Jessica: Yes, I have. We are going to throw a birthday party for my little sister tonight.

Harvey: Görüyorum ki pek çok hediye almışsın.

Jessica: Evet, aldım. Bu gece arkadaşlarla küçük kız kardeşim için bir doğum günü partisi vereceğiz.

5) Türkçede geçmişte, gelecekte bir zaman diliminde gerçekleşecek eylemler için kullandığımız 'ecekti, acaktı' eki, İngilizcede ''be going to'' yardımcı fiilinin geçmiş zaman halleri ile verilmektedir: ''was/were going to''.

English Türkçe
Mehmet was going to stop by me, but instead, he called me when he went home.

Mehmet bana uğrayacaktı, ama onun yerine, eve gidince beni aradı.Yazan: