Hocam?

İngilizcede Özneler

Türkçede fâil olarak da bilinen Özne bir cümlede fiili (eylemi) yerine getiren ögedir. İngilizcede bu öge Subject olarak geçmektedir. Bir özne 'Ali, Ayşe' gibi özel isimler olabileceği gibi, bir dilde kişi adları yerine kullanılabilen şahıs zamirleri de olabilir. Türkçede altı adet şahıs zamiri bulunurken İngilizcede bu sayı sekize çıkmaktadır. Öncelikle Türkçede, daha sonra İngilizcede yer alan şahıs zamirlerine göz atalım:

Türkçede Şahıs Zamirleri

Ben Sen O
Birinci tekil şahıs İkinci tekil şahıs Üçüncü tekil şahıs

Biz Siz Onlar
Birinci çoğul şahıs İkinci çoğul şahıs Üçüncü çoğul şahıs

İngilizcede Şahıs Zamirleri

I You He/She/It
Birinci tekil şahıs İkinci tekil şahıs Üçüncü tekil şahıs

We You They
Birinci çoğul şahıs İkinci çoğul şahıs Üçüncü çoğul şahıs

Türkçe ve İngilizcedeki şahıs zamirleri öncelikle üçüncü tekil şahısta farklılık göstermektedir. Türkçedeki 'O' zamiri, İngilizcede üç farklı biçimde kullanılır: He, She ve It. Temel olarak 'He' zamiri erkekler, 'She' zamiri kadınlar ve 'It' zamiri hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, Türkçedeki ikinci tekil ve çoğul şahıs zamirleri olan 'Sen' ve 'Siz', İngilizcede tek bir biçimde, 'You' zamiri ile gösterilmektedir.

Şahıs zamirleri bir dildeki sözcük diziliminde 'Özne' konumunda yer alır. Türkçede şahıs zamirlerinden sonra bir nesne ya da eylem gelebilirken, İngilizcede şahıs zamirlerinden sonra mutlaka bir fiil gelmektedir. Aşağıdaki cümle iskeletinde şahıs zamirlerinin cümledeki konumlarını görebilirsiniz.

Subject Verb Object
I, You, He/She/It, We, You, They

Bir özne mutlaka şahıs zamirleri ile kullanılmak zorunda değildir. Eylemi yerine getiren herhangi bir özel isim de öznedir ve sözcük dizilişinde şahıs zamirleri ile aynı konumda yer alır:

Subject Verb Object
Ali, Ayşe, John, Jane vb...

Şahıs zamirleri ya da özel isimlerin dışında, nesne konumunda kullanılan herhangi bir isim, sıfat ya da sıfat tamlaması ile edat cümleciği de özne konumunda kullanılabilir.
Yazan: