Hocam?

İngilizcede Süregelen Gelecek Zaman

Gelecekte belli bir zaman diliminde ya da belli bir zaman dilimine kadar yapıyor olacağımız eylemleri aktarmak için kullandığımız ve Türkçede ''-yor olacak'' zaman kipine denk düşen Süregelen Gelecek Zaman, diğer süregelen zamanlarla aynı yapısal özellikleri taşımakla birlikte, birkaç ufak farklılıklara sahiptir. Bunlardan en önemlisi gelecek zamanda kullanmış olduğumuz ''will'' yardımcı kipinin bu zamanda da ''be Ving'' kalıbı ile birlikte kullanılmasıdır. Ancak diğer süregelen zamanlardan farklı olarak, bu zamanda ''olmak (to be)'' fiili sabitken, cümle yapılarına göre ''will'' yardımcı kipi sözdizimde değişkendir. Aşağıdaki tabloda bu kuralların formülüze edilmiş hallerini bulabilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
S + will + be Ving + O S + will + not + be Ving + O Will + S + be Ving + O + ?

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, olumlu cümle yapısında tüm öznelerden sonra ''will'' yardımcı kipi gelmekte ''be Ving'' kalıbı ile birlikte kullanılmakta, olumsuz yapıda ''will'' yardımcı kipine ''-not'' olumsuzluk eki getirilerek ''will not'' (kısaltılmış hali: won't) haline dönüştürülüp ardından ''be Ving'' getirilmekte ve soru yapısında ''will'' yardımcı kipi öznenin önüne cümlenin en başına getirilmektedir. Diğer süregelen zamanlardan farklı olarak, ''to be'' fiili tüm cümle yapılarının sözdiziminde sabittir.

Tüm bu kurallara ilaven, diğer süregelen zamanlarda pekiştirdiğimiz ''-ing'' ekinin fiillere göre kullanım biçimleri ve ''non-progressive'' fiiller bu zamanda da söz konusudur. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyerek bu kuralları pekiştirebilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I will be playing my favourite video game.Favori video oyunumu oynuyor olacağım.
I will not be playing my favourite video game.Favori video oyunumu oynamıyor olacağım.
Will I be playing my favourite video game?Favori video oyunumu oynuyor olacak mıyım?
You will be going through difficult times.Zor zamanlardan geçiyor olacaksın.
You will not be going through difficult times.Zor zamanlardan geçiyor olmayacaksın.
Will you be going through difficult times?Zor zamanlardan geçiyor olacak mısın?
He/She will be saving money for his/her vacation plan.Tatil planı için para biriktiriyor olacak.
He/She will not be saving money for his/her vacation plan.Tatil planı için para biriktiriyor olmayacak.
Will he/she be saving money for his/her vacation plan?Tatil planı için para biriktiriyor olacak mı?
We will be having lunch.Öğle yemeği yiyor olacağız.
We will not be having lunch.Öğle yemeği yiyor olmayacağız.
Will we be having lunch?Öğle yemeği yiyor olacak mıyız?
They will be welcoming new arrivals.Yeni gelenleri karşılıyor olacaklar.
They will not be welcoming new arrivals.Yeni gelenleri karşılamıyor olacaklar.
Will they be welcoming new arrivals?Yeni gelenleri karşılıyor olacaklar mı?

Süregelen Gelecek Zamanda Zaman İfadeleri

English Türkçe
at this time tomorrow, next week/month/year etc...

yarın, gelecek hafta/ay/yıl vb... bu zamanlar
at this hour tomorrow, next week/month/year etc...

yarın, gelecek hafta/ay/yıl vb... bu saatte
tomorrow between x o'clock and y o'clock

yarın saat x ve saat y arasında
next week/month/year etc... between x day and y day

gelecek hafta/ay/yıl vb... x gün ve y gün arasında

Süregelen Gelecek Zamanın Kullanım Yerleri

1) Gelecekte belli bir zaman dilimi arasında veya belli bir zaman dilimine kadar gerçekleşecek olan eylemlerde bu zamanı kullanırız. Örneğin:

English Türkçe
Tomorrow between 9 am and 10 am, We will be having an important meeting.

Yarın sabah saat 9 ve 10 arasında, önemli bir toplantı yapıyor olacağız.

2) Gelecekte planlanmış eylemler için, Planlanmış Gelecek Zaman ve Şimdiki Zaman ile birlikte, bu zamanı da kullanabiliriz. Örneğin:

English Türkçe
My sister and his husband-to-be will be spending their honeymoon in Venice.

Kız kardeşim ve müstakbel kocası, balaylarını Venedik'te geçiriyor olacak.

3) Rica ve isteklerde bulunurken, bu zamanı ima yoluyla kullanabiliriz. Örneğin:

English Türkçe
Mehmet: Will you be stopping by Muhammet this evening?Alperen: I don't know. Why are you asking?Mehmet: If possible, I want you to give this book to him.

Mehmet: Bu akşam Muhammet'e uğruyor olacak mısın?

Alperen: Bilmem. Niye soruyorsun?

Mehmet: Mümkünse, bu kitabı ona vermeni istiyorum.Yazan: